Videopríloha - meranie izolačného odporu

Teoretické základy a praktické merania pre revíznych technikov

ISBN 978-80-99922-10-6