NAŠE SLUŽBY


ESD ANTISTATIKA

Sme audítorskou organizáciou v oblasti ESD ochrany citlivých súčiastok. Našimi zákazníkmi sú spoločnosti, ktoré musia spĺňať požiadavky ESD štandardov IEC 61340-5-1, prípadne ANSI ESD S20.20. Pre našich partnerov poskytujeme externé ESD audity, merania ESD parametrov, posúdenie nastavení ESD ochrany. Neoddeliteľnou súčasťou sú ESD školenia personálu a konzultačná činnosť. Pomáhame organizáciám zavádzať  ESD opatrenia správne, logicky podľa požiadaviek výroby a s ohľadom optimalizáciu vstupných nákladov. 

VZDELÁVANIE

Jednou z najdôležitejších úloh našej spoločnosti je odborné vzdelávanie. Vzdelávacie stredisko Forrest poskytuje širokej odbornej verejnosti školenia a kurzy pre odborníkov v praxi. Vzdelávacie aktivity sa sústreďujú do oblasti ESD ochrany a elektrickej bezpečnosti najmä pre revíznych technikov. V ponuke je viacero odborných školení workshopov prakticky zameraných na vykonávanú činnosť. Cieľovou skupinou, vzdelávania v oblasti ESD ochrany sú záujemci o kurz ESD koordinádor, ESD merací technik, ESD operátor. V oblasti elektrických zariadení sú to najmä revízny technici, ktorí pociťujú potrebu väčšej istoty pri výkone OPaOS v praxi.

 BEZPEČNOSŤ

Naša spoločnosť je držiteľom oprávnení na výkon odborných prehliadok, a odborných skúšok elektrických zariadení. Okrem revíznej činnosti vykonávame konzultačnú činnosť, poradenstvo a školenia revíznych technikov v praxi. Našim klientom pomáhame nastaviť procesy pravidelného overovania bezpečnosti elektrických zariadení vrátanie analýzy rizík v oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.

Publikačná činnosť

Teoretické základy a praktické merania pre revíznych technikov

Pripravuje sa druhé upravené a doplnené vydanie. Predpoklad vydania publikácie je november 2023.

Forrest s.r.o.

Kancelária:

Brnianska 2, 611 05 Trenčín
Budova Ceva, 1. poschodie, č. dv. 221 

E-mail
info@e-forrest.sk
Telefon
+421 908 191 238

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Naši partneri